Το έργο περιλαμβάνει

Ξύλινο γραφείο, επενδύσεις τοίχου, ξύλινους καναπέδες, ξύλινους πάγκους.