Η κουζίνα είναι σαν το αυτοκίνητο:
Οι επιλογές που κάνεις καθορίζουν την άνεση που λαμβάνεις.