Το έργο περιλαμβάνει

-Κατασκευή Ξύλινων Γραφείων. -Κατασκευή Ξύλινων Επιφανειών.